1208 Służba wolontariuszy misyjnych w Płocku

Dodane przez ASI Polska   /   05 października 2012  /    Raporty

Celem wolontariuszy misyjnych jest zorganizowanie nowej grupy wyznawców Kościła Adwentystów Dnia Siódmego w Płocku. Służbę tę realizują dwie osoby z Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie (GM3A) oddelegowane do kontynuowania pracy wśród mieszkańców tego miasta. Prowadzone od stycznia b.r. 3-tygodniowe kursy w szkole misyjnej w Płocku były wielkim wsparciem naszej służby. Osoby przyjeżdżające na te kursy codziennie wykonywały różną pracę misyjną, znajdując kolejnych ludzi zainteresowanych Słowem Bożym.


Główne metody pracy w Płocku to chodnikowa wypożyczalnia książek (wypożyczono 150 książek ok. 60 osobom), praca od drzwi do drzwi z ankietami i kolportażem, Klub Zdrowia (ok. 15 uczestników, z których jedna zdecydowała się na spotkania biblijne), akcje w mieście połączone ze śpiewem i posągami z księgi Daniela (nowa metoda, która dociera do wielu młodych ludzi), udzielanie lekcji „Tak mówi Biblia”. W maju zorganizowano wystawę Expo Zdrowie. Każda metoda uzupełniana jest rozdawaniem darmowej literatury. Rozdaliśmy do tej pory ok. 5000 sztuk literatury.

Aktualnie mamy listę ok. 70 osób, które umówiły się na tzw. „drugi kontakt”, czyli lekcje biblijne bądź rozmowę połączoną ze śpiewem, modlitwą czy wymianą wypożyczonych książek.

Zobacz projekt!

Komentarze są zamknięte.

  • O ASI…

    Nie musisz być pastorem czy zawodowym kolporterem, aby być misjonarzem. ASI zrzesza wyznawców Kościoła (nie tylko przedsiębiorców) pragnących słowem i czynem dzielić się Chrystusem w miejscu swojej pracy... czytaj więcej
  • Newsletter

    Podaj swój email, aby otrzymywać aktualności ASI Polska w postaci e-Newslettera:

^ Do Góry